Web Mail Login
  
 


ข้อตกลงการใช้บริการ

- การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเพยแพร่ ในรูปแบบข้อมูล, ภาพ, เสียง, Email หรือ อะไรก็ตามในการใช้บริการของผู้รับบริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับบริการ แต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น - ห้ามใช้บริการนี้ ในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ - ห้ามสมาชิกกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ

- ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

- ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

- ห้ามใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ post probing สมาชิกที่เพยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย

- ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพเสียง หรือ ข้อความ ที่ส่งเค้าไปทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย และ ศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภทละเมิดลิขสิทธิ์ pirate softwar, crack, hack เป็นต้น

- ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนผู้อื่น เช่น ส่งข้อความไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวสาร ของทางเว็บไซต์ต่างๆ

- ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสิธการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการของผู้ที่ ละเมิด หรือ พยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และ รวมถึง ข้อห้ามต่างๆ ตามกล่าวไว้ใน พรบ ฉบับดังกล่าว

- เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาไม่เหมาะสม และขัด ต่อความสงบเรียร้อย

- ทางบริษัทฯ ได้ทำการ Backup ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นประจำทุกวัน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อจำกัดบางประการ ที่บาง ครั้งทางเราจะไม่ได้ทำการ Back up ข้อมูลของท่านเก็บไว้ ดังนั้นท่านควรหมั่นทำการ Back up ข้อมูลของเว็บไซด์ตนเองอยู่เสมอ โดยผ่านทาง Control Panel ของเราจะทำให้ท่าน Back up ข้อมูลเว็บไซด์ download ข้อมูล Back up ดังกล่าวเก็บที่เครื่องคอม พิวเตอร์ของท่านเอง เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์ใหม่ทุกครั้ง แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าเอง โดยปกติแล้วจะไม่มีปัญหา ใดๆ กับข้อมูลของท่าน แต่ทางเราได้แจ้งไว้ให้ทราบ เพื่อเป็นการตระหนักถึงมาตรการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันดังกล่าว

 
best monitor uptime     
นโยบายความเป็นส่วนตัว © Copyright 2007 บริษัท อีคอมเมิร์ซเซอร์วิส จำกัด
65/21 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260